Euphonious Chorale: Sumanget Urang, Sumanget Anom!

Read also in English
Baca juga dalam Bahasa Indonesia
[unpadchoir.com/30/4/2019]. Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) Parantos nyuguhkeun konsér Intern ka-14  nu miboga tajuk "Euphonious Chorale"  dina tanggal 27 April 2019 kamari , nu  dilaksanakeun di Grha Sanusi Hardjadinata, kampus Unpad Dipatiukur.

Aya sababaraha sesi nu ditampilkeun, diantawisna nyaéta  Classic, International Song, Popular Song, dan Indonesian Folk Song. Kanggo sesi pambuka dibuka ku sesi Classic song nyaéta lagu Il Est Bel et Bon ciptaan Pierre Passereau ku komposisi Chamber. Konsér ieu sanggup pikeun nampilkeun sagala atraksi nu kacida alusna, timimiti dina nyanyina, tariana, jeung drama nu disayogikeun dina lagu Sesi Indonesian Folk Song, nyaéta lagu  Nyai Undang jeung  Sétra Galih."Sim kuring ngaraos bersyukur pisan sabab konsér na lumangsung lancar teu aya hambatan.  Pas dugi ka ngadangu keprok ti panongton  jeung  ningali kondisi panongton nu kacida ramena, Karaos pisan bingahna kana konsér Intern ka-14 ieu teh". Labib, pupuhu panitia Euphonious Chorale.

Sesi Popular Song dina uanggal taun sok bisa ngajak panongton milu nyanyi, kusabab lagu di tampilkeun nyaéta lagu lagu nu kacida kasohorna. Sesi Popular Song  ditutup ku lagu Don't Stop Me Now karya Queen, kadangu pisan keprok ti korsi panongton, sabab dina ieu lagu, para panyanyi  Euphonious Chorale sanggung piekun meré tampilan nu maksimal ditambah ku gerakan nu ngadukung jalana konsér.

"Alhamdulillah, kacida atohna,  sagala naon nu ku urang sadaya dilakonan dina 3 sasih kapengker tiasa kabayar ku suksesna ieu konsér . Konsér Intern ka-14 ieu nepikeun kesan nu unik ka sim kuring khususna, sabab konsér mangrupakeun awalan atau mimitian mimpin tim paduan suara ageing nu eusina marupakeun 2 angkatan nu pangorana nu sebenerna masih kenéh butuh bimbingan dina terknis nyanyi, interpretasi lagu, jeung hal nu sejéna". Conductor sesi Popular Song , Nauval Revy Faradis.Labib ogé nambahkeun, "Hatur nuhun  kanggo Pangurus PSM Unpad sabab parantos ngapercayakeun sim kuring  salaku pupuhu jeung ogé bimbingana dina salamai ieu kapanitiaan. Kanggo anggotan 2018 kacida seeurna pangalaman sareng pelajaran di PSM nu tangtuna bakal ngabentuk pribadi nu langkung saé kapayuna, Sumnaget sareng teras diajar  sasarengan!".

Fahril
Alih Basa: Aldy Nofansya

EVENTS


TESTIMONIALS
TWITTER FEEDS

Jalan Dipati Ukur No 35 Bandung, 40132
Phone: +6285324005478 | E-mail: unpadchoir@yahoo.com