Antusiasme pikeun perkembangan dina Studi Banding jeung PSM STKS Bandung

Baca juga dalam Bahasa Indonesia
Read also in EnglishDi unggal taun Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran ( PSM Unpad ) sok méré usaha pikeun perkembangan nu lewih hadé. Salah sahijina nyaeta upaya nu dilakukeun ku PSM Unpad nyaéta ngalaksanakeun raraga studi banding jeung paduan suara-paduan suara séjéna. Dina poé sabtu (6/4), PSM Unpad  miboga kasempatan kanggo dianjangan ku  Paduan Suara Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung di Unpad Jatinangor.
 
Sapertos raraga studi banding saacana, kedua paduan suara silih méré carita tur pangalaman, sarta informasi jeung pangaweruh ngénaan organisasi. Sanajan dina studi banding ieu henteu di ayakeun raraga Focus Group Discussion, anggota-anggotana tina kadua paduan suara  tetep bisa bareng-bareng menangkeun elmu nu mangfaat.
 
Salah sahiji anggota PSM STKS Bandung, Panji koordinator ti Divisi Ekstensi PSM STKS Bandung angkatan 2017,  nganyatakeun diri jeung ogé ngajentrékeun ngenaan  réréncangan sadaya nu antusias dina raraga studi banding ieu, ngalampahkeun rasa syukur sabab bisa ngalaksanakeun kagiatan studi banding jeung PSM Unpad. Hal ieu mangrupakeun hiji kabanggaan kusabab taun kamari nu teu acan aya kasempetan studi banding jeung PSM Unpad nu disebabkeun ku pinuhna kuota.
 


“Alhamdulillah respon akang teteh PSM Unpad sok méré karamahan dina kapangurusan taun saacana nepika taun ayeuna. Ngawitana, pas dugi didieu (Unpad) urang sadaya kosi ngaraos grogi, kusabab ngarumais yén  nu sumpingna mung saalit,  nanging, pas dugi di ruangan jeung langsung disambut ku MC langsung ngaraos atoh kacida “. – panji
 
“Nu jantén salah sahiji hal nu méré kesan kanggo urang sadaya nyaéta keur dibéré himbauan sangkan diuk ngabaur jeung akang teteh PSM Unpad. Ieu mangrupakeun hiji hal nu hadé kanggo urang sadaya ti PSM STKS Bandung, salian ti éta, nyatana akang teteh PSM kacida soméahna,” -Panji nambahkeun
 
Salian ti eta,  mahasiswa jurusan pekerjaan sosial ieu ogé  nyatakeun yén aya hiji kakurangan dina kagiatan ieu, nyaéta jumlah pananya  dina PSM STKS Bandung nu dibatasan.  Anjéna ngahanjakalkeun ha lieu sabab rerencanbgan ti STKS  masih kenéh hanyang nepikeun  loba partanyanan, nanging nyatana waktu nu dialokasikeun kurang panjang.
 

Sapertos dina kagiatan studi banding saacana, PSM Unpad jeung PSM STKS Bandung méré persembahan  dina akhir raraga. Hal nu unik jeung  beda dina studi banding- studi bandung saacana  nyaéta  panampilan persembahan ti PSM STKS  Banudng nu dibarengan ku pianis. Pikeun persembahan ayeuna PSM STKS Bandung mawa lagu “ When You Believe“ nu kacida hadéna , nu tangtuna disambut ku keprok ti audiens.
 
“Lagu ieu mangrupakeeun lagu nu miboga hari penting dina konser mimita urang sadaya “ The First Revival”. Pikeun urang sadaya, kanggo ngamimitian  konsér, alhamdulilah dina konser mimiti ieu the ditontonku kurang lewih 500 orang.” Vista
 
Saatos rapihna kagiatan, Vista Ketua PSM STKS Badung, nepikeun yén  ieu mangrupakeun kagiatan studi  banding mimiti pikeun PSM STKS  Bandung. Anjéna  ngungkapkeun yén kagitan ieu karaos pisan mangfaatna, jantén panyemangat  peikeun PSM STKS sangkan lewih berkembang jadi lewih hadé. Salah sahiji hal anu pang berkesan kanggo vista nyaéta pernyataan salah sahiji anggota PSM Unpad ngenaan konci utama jadi paduan suara nu berkembang, nyaéta latihan. Hal ieu di ajegekun ku anjeuna jadi cara pikeun ngembangkeun PSM STKS Bandung.
 

“Panampilan persembahan ti PSM Unpad tadi méré kesan kanggo abdi, kacida atohna tiasa ningali jeung ngadangu Unpad Choir langsung dina jarak nu deket, saraos nongton konsér” -Vista
 
Salian ti anggota PSM STKS Bandung, Clara Vennia, salah sahiji anggota PSM Unpad ogé nyatakeun yén anjena menang kesan jeung kenangan nu beda ti studi banding ayeuna. Nyaéta antusiasme nu hadé ti anggota PSM STKS Bandung. Sarta kagigihan kanggo diajar ngajalin hubungun nu hade jeng sakabéh anggota. Hal ieu bisa ditingali dina kagiatan ramah tamah nu lumangsung saatos raragana di turup ku MC.
 
(Marselina Viase)
Alih Basa: Aldy Nofansya

EVENTS


TESTIMONIALS
TWITTER FEEDS

Jalan Dipati Ukur No 35 Bandung, 40132
Phone: +6285324005478 | E-mail: unpadchoir@yahoo.com