Nada Diraya: Nada-Nada Kawanian

Baca juga dalam Bahasa Indonesia
Read also in English[unpadchoir.com, 25/3/19] PSM Universitas Padjadjaran dina warsih ayeuna némbongkeun poténsi para panyanyina dina konsér Resital Vokal kahiji di warsih 2019, Nada Diraya (21/3) di RSG Unpad Dipatiukur lanté 4. Sorak sorai panongton kakuping wanci Farah Azka Gazali muka konsér Resital Vokal kahiji di warsih 2019 ieu kalawan tembang Gita Malam jegud Badjuri.

Tahapan ‘Nada Diraya’ dina konsér ayeuna bénten ti tahapan biasana, margi henteu ngagunakeun bahasa asing dina tulisanna . Muhammad Hilmy Mubarrok, salaku pupuhu palaksana ngajelaskeun
hartos ti tajuk ieu. “Tajuk ayeuna henteu ngagunakeun bahasa asing margi urang milari hiji hal anubenten. Nada Diraya asalna tina Sansekerta anu hartosna nada-nada kawanian, ” cariosna.

Hilmy ogé ngungkabkeun hartos ti tajuk ieu. “Nada-nada kawanian diartikeun minangka generasi anom PSM Unpad anu wantun kanggo ngabalangkeun nada-nada anu éndah di panggung sarta nepikeunna ka panongton kalawan saé. Tajuk ieu ogé merepresentasikeun mayoritas panyanyi solo sarta ansambel anu nemé nembang di panggung Resital Vokal.”Sami sapertos resital-resital kawitna, recital anu ayeuna kabagi dina 2 sési anu séwang- séwang sési dilebetan ku sabelas panyanyi solo sarta hiji ansambel. Para panyanyi gaduh kasempetan kanggo
ngembangkeun dina pintonanna séwang- séwang, sepertos nganggo properti sarta ngaeksprésikeun luyu kalawan tembang anu dibantunkeun.

Juanita, salah sahiji panongton Nada Diraya angken dirina ka pukau kalawan panampilan dina panyanyi. “saé pisan, teu nyangki tétéla seueur anu jago nyanyi classical solo atawa grup, pianisna ogé jago-jago pisan.” Juanita ogé masihan koméntar ngeunaan panampilan ti séwang- séwang panyanyi solo atawa ansambel. “Sadayana performance atos saé pisan! Sadaya solois sarta grup hadé pisan,” tambihna.Ansambel anu nembang dina konsér ayeuna nyaéta Té cudu la ti PSM Unpad angkatan 2015 sarta Quatriéme Harmonie ti PSM Unpad angkatan 2016. Duanana mintonkeun tembang-tembang ansambel anu dikemas kalawan apik.

(Clara Vennia)
Alih Basa: Rahma Salsabillah

EVENTS


TESTIMONIALS
TWITTER FEEDS

Jalan Dipati Ukur No 35 Bandung, 40132
Phone: +6285324005478 | E-mail: unpadchoir@yahoo.com