Manggih Dulur Sajiwa Dina Bonding Kapangurusan Kabinet Anam Cara 2019

Baca juga dalam Bahasa Indonesia
Read also in English

Jadi bagian tina Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran lain ukur  méré  peran salaku panyanyi, tapi ogé jadi penggerak organisasi éta. Taun ayeuna, kapangurusan PSM Unpad nyaéta Kabinet Anam Cara. dina dinten Sabtu (02/03/19) kamari Kabinet Anam Cara ngayakeun bonding kapangurusan di Lapang UKM kulon Universitas Padjadjaran nu dihadiran ku sadaya bagian dina kapangurusan Kabinet Anam Cara.Bonding kapangurusan ieu miboga maksud kanggo nagreketkeun hiji anggota jeung anggota laina, ngareketkeun hubungan antar anggota sangkan lewih méré pangarti ka hiji anggota jeungn anggota sangkan nyambungkeun koordinasi antar divisi atawa anggota sangkan nyiptakeun jeung ngareketkeun anggota. Dina raraga bonding ieu the mangrupakan kagiatan anu rutin dilaksanakeun di unggal awal taun kapangurusan.
 
Lobana variasi games nu di ayakeun dina raraga bonding éta nyieun sumanget ka sakabeh anggota sangkan sumanget dina Bonding ieu. Games nu diayakeun ogé méré mangfaat sangkan bisa lewih ngenal jeung ngareketkeun diri jeung anggota pangurus laina, jeung ogé nu ngajadikeun kapangurusan anam léwih hadé.
 


Dani Ramadhan salaku pupuhu kagiatan ieu ogé ngaturkeun pangalamanana keun anjeuna dibéré tanggung walér kanggo ngalola Bonding Kepangurusan, “Kaleresan dina kapangurusan taun ayeuna simkuring pindah divisi ti kapangurusan nu taun kamari, simkuring ngaraos sangem kanggo janten PJ bonding ieu, jeung saatos ku simkuring di piresepkeun yén bonding minggon kamari, alhamdulillah para pangurus katingalina mani antusias kana kagiatan ieu.”
 
Galuh Valencia salaku pupuhu PSM Unpad 2019 nepikeun, “urang sadaya dina kapangurusan ayeuna ngajalankeun raraga ieu ku pinuh kasangeman. Nanging dina sapertos bonding ieu, simkurung ngaharepkeun yén sadaya pangurus tiasa langkeung raosén  ka akang tetehna, janén  lain ukur salaku partner digawé, nanging ogé salaku partner carita dan piatoheun. Bonding ieu ogé mangrupakeun cara kanggo ngalengitkeun kacanggungan antar pangurus kusabab bakal méré dampak ka sadaya kagiatan nu diayakeun ku PSM Unpad.”
 


Rahayu Indah ogé nepikeun pangalamana dina raraga Bonding ieu, “Rame pisan, seeur kagiatan nu ngajanténkeun ngacakét jeung ngareketkeun jeung divisi nu saésna ogé, sanajan gamesna di atur kanggo per divisi nanging urang sadaya tiasa cakét jeung nu laiana. Ogé pas di panuntung raraga urang sadaya patuker tuangeun sangkan méré pelajaran yén urang sadaya tiasa ngahargaan jeung nepikeun rasa syukur ka sagala nu dipikaboga”.
 


Sateuacan kana panutup acara, ayana kecap-kecap nu didugikeun ku SC (steering committee) PSM Unpad, nyaéta Arni Praditasari (2013) dan Mario Johan Hartono (2013). Ngemutan urang sadaya kana visi misi kapangurusan Kabinet Anam Cara, ogé ngemutan para pangurus yén anggota PSM Unpad henteu ukur aktif wungkul , nanging sadaya akang teteh anu tipayun ogé tetep jantén anggota PSM Unpad.

(Syifa Ramadhani)
Alih Basa: Aldy Nofansya​

 

EVENTS


TESTIMONIALS

umar-hadi.jpeg
Umar Hadi Duta Besar RI untuk Korea Selatan - "Penampilan PSM Unpad tadi sangat menarik. Energi dari penampilan tadi sangat terasa. Dari segi harmonisasi suara yang ditampilkan anggotanya sangat terdengar. Satu hal yang membuat saya semakin salut adalah stamina dari anggota PSM Unpad yang tetap terjaga walaupun mereka menyanyikan banyak lagu. Rupanya hal tersebut telah terasah dari latihan sebelumnya."
aher.jpeg
Ahmad Heryawan Gubernur Jawa Barat - "Penampilan PSM Unpad bagus. Mereka dapat menjiwai tiap lagu yang ditampilkan. tetap kompak dan semangat menjalani latihan untuk terus menjadi teladan bagi paduan suara mahasiswa di Indonesia."
rudiantara.jpeg
Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika RI - "Penampilan PSM Unpad tadi sangat berkesan bagi saya. Mereka menampilkan nyanyian disertai dengan gerakan dengan sangat rapih. Tetap semangat untuk berproses bagi PSM Unpad."
imamha.jpeg
Imam Nahrawi Menteri Pemuda dan Olahraga - "Penampilan PSM Unpad memang luar biasa. Saya pernah melihat video ketika PSM Unpad berada ke luar negeri, bagi saya sendiri hal itu sangat luar biasa dan jelas membanggakan Indonesia. PSM Unpad memang pantas menjadi juara dalam beberapa kompetisi karena semangatnya, perjuangannya, soliditasnya, dan pengorbanannya. Saya senang sekali dengan penampilan tadi."

nada-diraya-poster.jpg

TWITTER FEEDS

Jalan Dipati Ukur No 35 Bandung, 40132
Phone: +6285324005478 | E-mail: unpadchoir@yahoo.com