PSM Unpad Inovatif Bareng Kabinet Anam Cara

Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) parantos ngalaksanakeun salah sahiji kagiatan taunan nyaéta Musyawarah Besar (MUBES) 2018 kanggo nutup hiji periode kapangurusan di PSM unpad nu atos lumangsung  sataun lamina. MUBES atanepi Musyawarah Besar taun ayeuna dilaksanakeun di Aula Gedung B Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran Jatinangor dinten Sabtu (15/12).

Agenda kahiji nyaéta pamaparan Laporan Pertanggung Jawaban nu didugikeun ku Kabinet Apresiatif 2018. Dina ieu raraga sadaya peserta MUBES (Musyawarah Besar) migaduh hak nu sami kanggo ngadugikeun pamadegan, kritik, atanepi saran.Ahmad Aldi Purnama, salaku pupuhu PSM Unpad 2018 Kabinet Apresiatif ngahaturkeun nuhun kasadaya  élemen  anu parantos masihan tanaga jeung pikiran anu maksimal kanggo nyukseskeun sadaya raraga PSM Unpad dina hiji tahun ieu. Anjeuna ngadugikeun hiji hal nu kacida pentingna yén Kabinet Apresiatif kudu leuwih teliti kanggo nganalisis hal-hal atanepi perkara anu aya dina Kabinet Apresiatif anu tos lumangsung dina sataun ieu. “dina awal kapangurusan sim kuring parantos ngapidameul konsep anu atos disesuaikeun jeung sagala kabutuhana anu sakirana di perlukeun, nanging dina teknis palaksanaanana aya hal-hal atanepi perkara anu teutiasa dijentrekeun,” ujar Aldi.

Agenda kadua dina MUBES (Musayawarah Besar) ieu nyaéta Laporan Pertanggug Jawaban ti Tim Teknis PSM Unpad anu diwakilkeun ku  Adam Prana Surya, Tenor 2015, sareng Helena Oryza, Alto 2015.

Agenda pamungkas dina MUBES (Musyawarah Besar) 2018 nyaéta pamilihan pupuhu PSM Unpad kanggo periode 2019. Saatos ngalewatan raraga panyihisan, di taun ayeuna kandidat atanepi calon pupuhu ketua PSM unpad migaduh 3 kandidat, diantawisna nyaéta Vinda Febrianti, Galuh Valencia, sareng Emanuela Rae Alodia. Dina raraga panungtung ieu, sadaya kandidat atanepi calon ketua PSM Unpad ngadugikeun Visi jeung Misi anjeuna dina ngajalankeun keapangurusan kanggo saperiode nu bakal dilakonan ku anjeuna. Raraga saterusna nyaéta dilanjutkeun ku sesi tanya jawab ti sadaya peserta musyawarah besar.

Beda jeung taun-taun saacana, taun ayeunamah pamilihan pupuhu PSM Unpad dilaksanakeun nganggo sistem voting. Dilanjutkeun ku diskusi sadaya peserta musyawarah besar, diraraga pamungkas Galuh Valencia, Alto 2016 anjeuna sareng Kabinet Anam Cara kapilih kanggo ngaamanahan janten pupuhu PSM unpad periode 2019 .“Anam Cara miboga harti  Soul Friend. Dina asal kata éta miboga harti nyaéta hiji jalma nu mikawani ngungkapkeun persaan kanggo bajoang bareng pikeun ngahontal tujuan ka hareup. Ku kituna sim kuring migaduh harepan mugia Kabinet Anam Cara mampu nyiptakeun suasana organisasi nu langkung saé.” Galuh pupuhu PSM Unpad periode 2019 Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi.

Galuh oge nambahkeun, “Salah sahiji hambatan dina  kapangurusan taun kamari nyaéta jadwal PSM anu kacida padetna. Sim kuring yakin yén ieu nu janten panghambat nu mantak para manajer kacapean kusabab diudag ku waktu. Nu rék ku sim kuring lakukeun di taun kahareupna nyaéta ngalakukeun inovasi nu tos parantos aya di PSM Unpad jeung rék ngapidamel program-program non formal salian nyanyi  pikeun nyiptakeun rasa kakeluargaan jeung ningkatkeun  efektivitas komunikasi, kukituna budaya organisasi positif tiasa kabentuk.”Najma Nabila Savitri, salaku Steering Committee Kabinet Apresiatif nitip amanah ka kabinet anu kapilih, “Harapana nyaéta  PSM Unpad bisa tuluy ngembang janten organisasi atanepi UKM (unit kegiatan mahasisawa) nu positif jeung mampu jadi kelompok paduan suara nu langkung tiasa dibanggakeun. Mugia PSM Unpad tiasa masihan kontribusi anu langkung saé ka pihak Universitas Padjadjaran jeung Nagara. Salian ti éta, Mudah-mudahan anggota PSM Unpad tiasa tumbuh janten pribadi-pribadi anu langkung saé kapayuna, kusabab prestasi PSM unpad mangrupakeun hasil tina kapribadian anu saé.  janten, saupamina ngaperkaya pribadi anu saé hartina ngaperkaya ogé prestasi PSM unpad kanggo kapayuna.”
 
(Aldy Nofansya)

EVENTS


TESTIMONIALS
TWITTER FEEDS

Jalan Dipati Ukur No 35 Bandung, 40132
Phone: +6285324005478 | E-mail: unpadchoir@yahoo.com