​Mikawanoh Nilai Jeung Budaya Organisasi Dina Welcoming Party

Baca juga dalam Bahasa Indonesia
Read also in English

Salaku panutup tina Rangkaian Penerimaan Anggota Baru (RPAB), Paduan Sora Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) ngayakeun kagiatan Welcoming Party nu tempatna di Villa Rumah Kayu Organik, Lembang, Kabupaten Bandung. Henteu saukur anggota anyar sarta mahasiswa aktip anu ilubiung dina kagiatan ieu, kalah oge para tim teknis,alumni,sarta sakaligus palatih utami PSM Unpad, Arvin Zeinullah. Kagiatan ieu lumangsung salami tilu dinten (6-8/12),sarta ku ayana kagiatan ieu, para anggota anyar ditungtut kanggo mikawanoh budaya organisasi ngaliwatan nilai-nilai PSM Unpad.
 
Dinten kahiji, para calon anggota anyar ngiringan sababaraha games sareng LO na kanggo nguatkeun kakompakkan jumplukan sewang-sewang. Salajengna, para anggota anyar diajak kanggo nyandak makna tina pamutaran film dokumenter Indonesia Kirana, nu nyaritakeun parjuangan akang-tétéh nuju kompetisi di Eropa,warsih 2015. Para anggota anyar tiasa nyandak  kacindekan ti pamuteran film éta yén dina ngiring kompetisi di Eropa henteu segampil anu dibayangkeun,sanés ngan kumaha cara nembang kalawan sa diluhur panggung, nanging aya hiji proses anu barobah kaayaan faktor panunjang keberhasilan kasebat.


 
Saterasna di dinten kadua,para calon anggota anyar mayunan salah sahiji program wajib PSM Unpad,Konser Intern dina School of Concert Management (SOCM). Para calon anggota anyar merankeun minangka panitia anu ngararancang ngeunaan kumaha cara ngawujudkeun hiji konser. Esensi ti kagiatan ieu téh para calon anggota anyar kéngéng gambaran anu bakal disanghareupan dina kapanitiaan sarta kumaha cara ngabéreskeunna. mimiti ti téknis nembang, cara komunikasi, melobi sarta negosiasi nu saé kalawan pihak internal atawa eksternal PSM Unpad.
 


Di dinten pamungkas,waktuna para calon anggota anyar némbongkeun kompetensina dina “Festival Paduan Soanten Welcoming Party RPAB 2018”. Aya dua tembang anu dinyanyikeun saban jumplukan nyaéta tembang wajib Edelweiss karya Richard Rodgers & Oscar Hammerstein II,sarta hiji tembang pilihan jumplukan. Minangka panutup ti kagiatan Welcoming Party, para calon anggota anyar disuguhkeun kalawan panampilan para senior sarta tayangan video anu ngarangkum pangalaman ti ngawitan daftar dugi ka Welcoming Party.


 
“Saatos ngiring tilu dinten Welcoming Party, urang barobah kaayaan langkung reukeut sasama angkatan 2018. Mimiti ti silih mikawanoh sarta silih ngabantosan sareng nu séjénna. Perkawis ieu pisan anu diperlukeun hiji jumplukan kanggo midamel suasana merenah.” Ceuk Jasmine, salah sahiji peserta Welcoming Party jumplukan Klasik-Pop (KLOP).
 
Vinda Febrianti, pupuhu palaksana RPAB PSM Unpad, nyatakeun yén konsép anu dirarancang warsih ieu bénten pisan kalawan warsih-warsih kawitna. ayeuna langkung nekenkeun ngawanohan ngeunaan PSM Unpad anu salah sahijina nyaéta nilai sarta budaya organisasi anu mangrupa landasan ti hiji organisasi. “Alhamdulillah,sanggeus runtuyan Welcoming Party ieu, katémbong yén réréncangan- réréncangan angkatan 2018 ieu atos tiasa adaptasi sarta abdi gaduh harepan kanggo kapayunna beuki teras ngembang dina saniskanten perkawis di PSM Unpad”cariosna.


 
Salajengna Wawakil Pupuhu PSM Unpad,A. Rifky Kurnia nalatahan , ”kanggo réréncangan- réréncangan 2018 angger sumanget di PSM Unpad, naon anu atos dipibanda kedah diamalkeun kalawan saé, supados kapayunna tiasa ditularkeun deui ka anggota anyar deui. Margi istilahna, anggota anyar nyaéta gelas anu kosong sedengkeun senior nyaéta gelas anu kaeusi cai caos. Janten, lamun cai éta henteu dilebetan kana gelas anu kosong, mangka sami perkawis na kalawan miceun-piceun élmu anu dipibanda sarta barobah kaayaan mubadzir lamun henteu ditularkeun ka anggota nu anyar deui”.
 
(Fahril Aprilyandiki)
Rahma Salsabillah
 
 

EVENTS


TESTIMONIALS
TWITTER FEEDS

Jalan Dipati Ukur No 35 Bandung, 40132
Phone: +6285324005478 | E-mail: unpadchoir@yahoo.com