Kaéndahan Rona jeung Rasa dina Konsér Alumni PSM Unpad: Naranesia

Baca juga dalam Bahasa Indonesia
Read also in English

Saparantos réngsé ngayakeun tilu konsér, alumni PSM Unpad ngayakeun deui pintonan nu judulna “Naranesia: Salah sahiji konsér Rona jeung Rasa Indonesia” di Grha Sanusi Hardjadinata Sabtu (20/10), Naranesia mintonkeun rasa cinta Indonesia kana rona jeung rasa. Rona ngagambarkeun carita jeung sajarah nu atos kalangkung ku nagara ieu jeung rasa ngambarkeun kacintaan ka nagara ku rupa-rupa katuanganna.Karisman Ferdinandus salaku konduktor konsér Naranesia ngajelaskeun yén para Alumi PSM Unpad nyiptakeun rasa kakulawargian sarta tresna ka lemah cai ku rona jeung rasa saluyu sareng judul konsér ieu. “Sési kahiji mintonkeun ngeunaan rona atawa warna Indonesia anu digambarkeun ti tembang-tembang pra-perjuangan sarta kamerdekaan Indonesia. Tresna lemah cai éta ogé henteu ngan ti tembang patriotik atawa kaéndahan Indonesia nanging oge ti leueuteun, éta mangrupa rasa ti sési 2. Sadayana tembang ti sési 2 nyaritakeun  ngeunaan leueuten Indonesia anu dikemas kalawan saé," saur Alumni PSM Unpad angkatan 2009 ieu.

Karisman ogé nambihan salah sahiji carita dina konsér ieu nu dipintonkeun dina lagu Pagi Bening. Dina tembang ieu nyaritakeun ngeunaan perjuangan pahlawan anu gugur ieu ogé aya carita perjuangan Alumi PSM Unpad anu atos pupus. " Sapanjang lalampahan konsér ieu kedah aya anu mios ninggalkeun urang sadaya, éta pisan anu hoyong ku urang didugikeun ngaliwatan tembang Pagi Bening. Urang hoyong neruskeun perjuangan akang-akang urang dina mintonkeun anu nyongcolang dina konsér ieu," tambahna.Perjuangan éta tiasa ngabuahkeun hasil anu amis ti para panongton anu kahibur. Adam, salah sahiji panongton nyaritakeun  antusiasme sarta gambaran saparantos nyaksian konser ieu. " Mimitina abdi hoyong pisan kanggo nongton konsér ieu margi geremet pisan kalawan panampilan para alumni sarta hasil ahirna saé pisan. Abdi sugema pisan kalawan panampilan para akang tétéh anu bénten kalawan konsér paduan soanten umumna margi sakumna tembang dina konsér  ieu téh tembang klasik Indonesia. Ka konsép pisan sarta hadé pisan Alumni PSM Unpad ieu. Utamana di sési 2 kalawan tembang-tembang nu témana leueuteun. Suksés teras kanggo PSM Unpad sarta Aumni PSM Unpad," tangtos na.Nita Yulia, salaku Pupuhu  Konser Naranesia nyaritakeun ngeunaan kasang pengker kabentuk na konsér Alumni PSM Unpad ieu. " Para alumni mitembeyan lalampahan konsér Alumni PSM Unpad ieu kira-kira 2009 kumargi urang atos lami henteu nembang di antawisna ku ayana kasibukan urang séwang-séwang dugi ahirna konser kahiji némbe tiasa diayakeun di warsih 2010. Konsér urang sok nganggo téma lemah cai sarta persatuan margi éta mangrupa kakiatan ti PSM Unpad. Urang ningal kaayaan balaréa ayeuna sarta urang hoyong nyanak  peran jeung persatuan tresna lemah cai. Urang ogé hoyong nunjukeun yén paduan soanten ieu sanés saukur ngabubungah nyalira nanging urang ogé tiasa ngajak balaréa ku cara urang sorangan nyaéta nembang," kedalna.Konser ieu ngalibatkeun alumni PSM Unpad ti sagala rupa angkatan. salah sahiji alumni panganomna dina konser ieu, Fernandes, nyaritakeun rarasaan na salami lampahna konser ieu. " Seru pisan margi konsér alumni sok ngagaduhan konsép anu bénten ti konsér PSM Unpad biasana kalawan tembang-tembang patriotik sarta tembang nasional na. Abdi ogé tiasa patepang sareng akang tétéh anu mitembeyan lalampahan PSM Unpad sarta para panerusna . Tangtangan anu dipayunan nyaéta ka sesah kanggo ngabagi wanci margi abdi nyaéta salaku padamel anyar sanaos saleresna abdi hoyong pisan kanggo ilubiung langkung sarta diajar seueur. Mantap! Mugi-mugi konsér salajengna tiasa match kalawan jadwal damel sarta jadwal latihan," kedalna.


 
(Maharani Praphesti)
Juru basa : Rahma Salsabillah

EVENTS


TESTIMONIALS
TWITTER FEEDS

Jalan Dipati Ukur No 35 Bandung, 40132
Phone: +6285324005478 | E-mail: unpadchoir@yahoo.com