MIELING LAMPAH SASARENGAN DINA MINANGKALA ULANG TAUN PSM UNPAD KA-40 TAUN

Baca juga dalam Bahasa
Read also in English

Rea prestasi sareng karya nu dipasihkeun PSM Unpad  salangkung lampah 40 taunna ngabdi ka Indonesia. Kanggo ngayakeun momen nu bingah ieu, PSM Unpad ngayakeun kagiatan Mieling Ulang Taun PSM Unpad ka-40 di Arion Swiss-belhotel, dina Saptu (14/07) Acara ieu direnceng ku Anggota aktip PSM Unpad sareng anggota alumni PSM Unpad ti sagala generasi. Salian janten ajang silaturahmi kanggo sadaya Anggota PSM Unpad, rea prgram anyar nu nuju dijalankeun ku kapanataan Kabinet Apresiatif oge diwanohkeun kumargi para alumni tiasa wanoh apet ka para generasi muda PSM Unpad.
 
Kagiatan ieu dibuka ku sambutan ti Ketua Pelaksana, Herryawan salaku konduktor pertama, sareng Arvin Zeinullah, salaku konduktor utama PSM Unpad kiwari. Salajengna, para alumni ngabagikeu pangalamanana kapungkur di PSM Unpad. Nuansa nostalgia semakin kuat karasa waktos video lalampahna PSM Unpad dipintonkeun. Acara dilajengkeun ku pemaparan buku sejarah PSM Unpad sareng nilai-nilai PSM Unpad nu dipaparkeun ku Ahmad Aldi Purnama salaku Ketua PSM Unpad periode 2018 sareng Dewi Mayangsari salaku Manager divisi Research. Buku sejarah PSM Unpad engkinna bade janten buku nu nyatet peristiwa penting sareng nilai-nilai PSM nu kiwari nuju dikembangkeun. Salian ti eta oge bade janten pedoman kanggo anggota baru atawa lami dina berorganisasi sareng  ngembangkeun diri di PSM Unpad.
 
Genep yuswa 40 taun, PSM Unpad parantos rea ngukir prestasi. Ngahontal prestasi taun 2017 di Spittal an der Drau nu jejerna Indonesia Kirana nyaeta prestasi panganyarna nu PSM Unpad gaduh. Fernandes, salaku ketua ti tim Indonesia Kirana 2017 motong tumpeng salaku tanda syukur sareng mulang tarima ka sadaya kulawarga PSM Unpad nu kenging ngarojong sareng maturan lalampahna PSM Unpad kapungkur. Acara dilajengkeun ku Talk Show sinareng para alumni. Sesi ieu janten ajang kanggo alumni pikeun nostalgia sareng ngemutan kenangan sareng pangalaman PSM Unpad. Tantangan sinareng tandangna nu tos dilajeng dipasihkeun kanggo ajang pangatikan ka para generasi muda nu neruskeun lampahna PSM Unpad kapayunna.

 
Rangkaian kagiatan ieu ditutup ku sesi khas nu pasti aya dina mieling ulang taun, nyaeta niup lilin sareng motong kue ulang taun, diwakilkeun ku alumni pangajeg PSM Unpad sareng Arvin Zeinullah salaku konduktor utama kiwari. Ku beresna sesi ieu, acara ditutup ku foto bersama sareng nyanyikeun lagu Hymne Universitas Padjadjaran ku kulawargi PSM Unpad nu hadir.
 
Nabila Putri Viadin salaku Ketua Pelaksana maparkeun acara ieu ngagaduhan tujuan kanggo ngempelkeun angkatan-angkatan kapungkur dugi ka angkatan perintis supados ikatan alumnina leuwih raket. Nabila ngarepkeun ku  diayakeunana acara ieu, ikatan alumni nu raket tiasa mawa PSM Unpad terus berprestasi sareng tiasa terus masihkeun nu terbaik.
 
Acara ieu oge meunang tanggapan nu sae ti alumni salah sahijina nyaeta Alit angkatan 2000, anjeunna bingah ngiringan acara ieu kusabab anjeunna tiasa patepang sono sareng rencangna sareng mawa memori nu parantos anjeunna langkungkeun di PSM Unpad. Saurna, PSM Unpad mangrupakeu bagian penting dina hirup kusabab di PSM Unpad tempat dimana anjeunna tiasa meunangkeun pangalaman sareng diatik kanggo tiasa merih. Anjeunna oge ngapresiasi acara ieu kusabab ngempelkeun angkatan dina kurun 40 taun sanes hal nu gampil. anjeunna kenging ningal sumanget para generasi muda penerus PSM Unpad. 
 
Kitu oge ku Faisal ketua PSM Unpad tahun 1996 nu biasa disauran Kang Ical, “Saya mengikuti perkembangan PSM Unpad di Youtube, di Instagram, hingga Website juga saya ikuti. Saya senang dan ingin selalu mengikuti acara yang diselenggarakan PSM Unpad.” Harapannya, prestasi PSM Unpad dapat selalu membanggakan almamater, dan Indonesia di kancah internasional.
 
Berbagai harapan juga diutarakan oleh beberapa pihak, salah satunya adalah dari Arvin Zeinullah, selaku konduktor utama PSM Unpad. “Saya berharap PSM Unpad semakin sukses dengan sistem yang lebih matang. PSM Unpad ke depannya siap menghadapi tantangan berkaitan dengan generasi muda yang berubah pola pikirnya. Jaman memang akan selalu berubah, tetapi kita juga tetap bisa mempertahankan eksistensi dan jati diri sebagai kelompok yang memiliki semboyan ‘what we are about to sing is very songful’.” tutupna.
 
Ahmad Aldi Purnama salaku Ketua PSM Unpad Kabinet Apresiatif oge ngutarakeun harepanana kanggo PSM Unpad. “Semoga PSM Unpad dari berbagai karakter dan momen 40 tahun kemarin, PSM dapat menjadi kesatuan yang kokoh dan bersinergi yang baik dan tetap sukses.”

(Clara Vennia & Irny Fredlia)
Juru bahasa: Muhamad Fauzi

EVENTS


TESTIMONIALS
TWITTER FEEDS

Jalan Dipati Ukur No 35 Bandung, 40132
Phone: +6285324005478 | E-mail: unpadchoir@yahoo.com