Harmoni Ramadhan: Sumanget babagi kabungahan

Read also in English
Baca juga dalam Bahasa Indonesia

Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) balik deui ngaayakeun kagiatan baktos sosial “PSM Unpad Berbagi” kalawan tema “Harmoni Ramadhan” dina dinten Minggu (27/5) kamari di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah, Desa Cikeruh, Jatinangor. Kagiatan ieu mangrupi kagiatan baktos sosial kadua anu diembarkeun ku divisi Project Development PSM Unpad. Baktos sosial ieu oge mangrupi salah sahiji runtuyan acara kanggo ngarayakeun teupang taunna PSM Unpad anu ka-40.
 
PSM Unpad Berbagi ayeuna dilebetan ku mangrupa kagiatan sepertos kaulinan, persembahan tembang, sareng buka puasa sasarengan. Kaulinan kahiji anu dilaksanakeun nyaeta Cerdas Cermat. Kaulinan ieu dituturkeun ku sababaraha anggota PSM Unpad sareng sababaraha barudak panti asuhan. Dina kaulinan ieu, pamaen dipasihan patarosan ngeunaan sagala rupi kauninga umum, nalika Inggris, sarta kauninga ageman Islam. Henteu saukur ngalatih kauninga hungkul, kagiatan ieu oge tiasa ngalatih katangkasan sarta fisik ti para anggota PSM Unpad sareng barudak Panti Asuhan Riyaadlul Jannah ngaliwatan kaulinan salajengnya, nyaeta sawaktos Sarung Mapan.
 Salah sahiji putri ti Panti Asuhan Riyaadlul Jannah nyarios yen kagiatan kaulinan anu dilaksanakeun the tiasa masihan barudak kasempetan kanggo ngemut deui elmu-elmu anu parantos dipigaduh. “Rame pisan! Patarosan-patarosan anu dipasihan cekap sesah sareng nguji pisan. Cerdas cermat ieu midamel urang tiasa ngemut elmu-elmu anu parantos urang pigaduh sarta ngalatih wawasan urang oge.”, tangtos Wawat.
 
Sami oge sareng Wawat, Hakim, salah sahiji budak Panti Asuhan ieu nyarios yen kaulinan anu anjeunna turutan masihan mangpaat anu sae. “Alhamdulillah rame, kaulinanana midamel urang janten langkung caket kalawan raka-raka PSMna sareng oge kanu babaturan urang nyalira.”
 
Saatos milampah agenda kaulinan, kagiatan selanjengna nyaeta Warna-Warni Harepan. Dina kagiatan ieu, sakumna peserta baktos sosial disungkeun kanggo mikeun cap dampal pananganna anu pihuh ku cet rupi-rupi kelir di luhureun hiji lawon sarta nyerat harepan-harepan sesewang. Kagiatan ieu dipika resep pisan ku peserta, sumawonten ku bararudak ditingali tina antusiasme anu ditingalikeun ku aranjeunanana. Kagiatan ieu oge diayakeun minangka wadah kanggo berimajinasi saluhur-jangkungna, sae kanggo para anggota PSM Unpad atawa barudak panti asuhan kasebat.
Parsembahan tembang ti PSM Unpad janten panungtung acara dina sonten poe eta. Tembang Rindu Rasul kanggo ngagambarkeun suasana sasih Ramadan sarta Medley Bungong Jeumpa dipilih kanggo ngahibur peserta kagiatan PSM Unpad Babagi ieu. Para peserta Panti Asuhan Riyaadlul Jannah katembong sumanget sarta gumbira nyaksian kagiatan eta.
 
Pupuhu PSM Unpad periode 2018, Ahmad Aldi Purnama, katembong sugema sarta gumbira ngiringan dina kagiatan ieu. “Alhamdulillah acara baktos sosial anu istimewa ieu tiasa  lancar. Saur abdi, kagiatan baktos sosial ieu benten kalawan kagiatan PSM Unpad anu sanes anu bisana mangrupi kagiatan nembang sarta forum-forum rapat hungkul. Acara ieu masihan mangpaat pisan kanggo anggota PSM Unpad atawa pihak balarea anu midamel sasarengan kalawan PSM Unpad. Acara ieu istimewa margi runtuyan acarana henteu eleh kalawan acara konser-konser urang. Timing kagiatan baktos sosial ieu oge pas pisan kalawan sasih Ramadan, janten urang tiasa silih babagi. Saatosna, urang misyukur pisan margi respon ka kagiatan ieu tina  barudak panti asuhan sarta wisma Riyaadlul Jannah sae pisan.” tangtos na.
 Grace D’Olivia, salaku Pupuhu Palaksana PSM Unpad Babagi 2018 ieu nyebatkeun yen tujuan tina baktos sosial ieu nyaeta salain janten kagiatan sosial, aya perkawis-perkawis anu sanes oge. “Tujuan ti baktos sosial ieu salain janten kagiatan sosial, nyaeta kanggo nyieun harmonisasi, luyu kalawan tema acara urang nyaeta Harmoni Ramadan. Margi ieu teh pas pisan kalawan sasih Ramadan oge, urang ti PSM Unpad hoyong ngaharmoni, nyinergi, sarta silaturahim kalawan jalmi-jalmi diluar ditu anu merlukeun, sareng kusabab PSM Unpad tiasa sareng kagungan kasempetan, mangka diadakanlah acara ieu.”
 
Anjeuna oge nyarios yen salah sahiji peunteun tatambih anu sae dina kagiatan ieu the nyaeta kagiatan solat berjamaah. “Ti anu abdi tingal, solat berjamaah mangrupa perkawis anu spesial. Kalawan diayakeunana solat berjamaah ieu oge mangrupa bentuk silaturahmi antawis pihak panti asuhan sarta PSM Unpad.”
 “Mugi-mugi kalawan dilaksanakeun na baktos sosial ieu, urang sadaya tiasa janten langkung lemes parasaannana kanu kaayaan sakitar. Urang minangka mahasiswa anu nuju nenempuh atikan di wilayah Jatinangor oge ngaharepkeun tiasa langkung nengetan balarea sarta langkung ngajagi silaturahmi anu langkung reukeut deui kalawan jalmi-jalmi disakitar urang.” tambih Pupuhu Pelaksana baktos sosial anu bertema “Harmoni Ramadhan” ieu.
 
(Syifa Ramadhani)
Juru Basa : Richard Ismail

EVENTS


TESTIMONIALS
TWITTER FEEDS

Jalan Dipati Ukur No 35 Bandung, 40132
Phone: +6285324005478 | E-mail: unpadchoir@yahoo.com