CHORALBORATION: PERSATUAN SENI SARENG HARMONI

Baca juga dalam Bahasa
Read also in English


Dina kaping 20 Mei kamari, hiji konser kolaborasi dina raraga pangemut tepang taun ka 25 na komposer Indonesia berbakat, Ken Steven, parantos sukses diayakeun di Dago Tea House  Bandung. PSM Unpad sareng kalawan Aperto Singers ngabawakeun tembang-tembang gubahan Ken Steven kalawan apik. Jabi kolaborasi dina widang nyanyi, nembang, oge aya sababaraha persembahan sepertos tarian anu ngagugah hate ti Asep Chilok Dance co, piano anu diulinan ku Daniel Alexander, sarta hahalimpu flute ku Ronny Gunawan.Konser Choralboration ieu dibagi dua sesi. Sesi kahiji dibuka ku persembahan tarian kalawan aleutan musik ku Daniel Alexander anu ngabawakeun Dancing Equator, anu mangrupa karya Ken Steven ti Kenology No.2. Selajengnya dibuka sesi Aransemen Tembang Rahayat Indonesia anu dimimitian ku penampilan Aperto Singers anu ngabawakeun tembang Tokecang kalawan baju adat anu warna warni sarta koreografi anu metot perhatian. PSM Unpad saterasna ngabawakeun 4 buah tembang kalawan 2 buah tembang dibantunkeun ku male choir sarta 2 buah tembang dibantunkeun ku female choir. Sesi-sesi saterasna nyaeta Aransemen Tembang Pop sarta Sesi Paduan Soanten Campuran. Konser ditutup kalawan penampilan kolaborasi ti PSM, Aperto, pianis, flutist, sareng para penari anu ngabawakeun persembahan tembang “Tanah Airku” kalawan arahan langsung ti Ken Steven.
 
Salah sahiji penyanyi anom PSM Unpad soanten sopran hiji, Vinda Febriyanti, ngungkabkeun rarasaan atoh dina kalimpuhannana dina acara ieu, “Abdi gumbira tiasa nembang kalawan akang teteh alumi PSM Unpad lintas angkatan, abdi janten tiasa diajar seeur perkawis didamel babarengan. Sareng Aperto Singers oge nambihan rerencangan sarta relasi sasami pagiat paduan soanten di Bandung! Tembang-tembang anu dinyanyikeun oge berkesan pisan. Nya, margi ngandung leret-leret kabangsaan sarta patriotism anu nyumangetkeun generasi anom Indonesia kanggo teras ngahiji sarta neraskeun cipta-cipta luhur, anu tangtos wae indit pengker kalawan kaayaan ayeuna anu gencar sareng isu pepecah-beulaheun.”Babasan kasebat oge diaminkeun ku penyanyi Tenor PSM UNPAD 2015, Eleazar Handoyo. “Berkesan pisan! Salila latihan oge Ken Steven remen nyaritakeun sakumna gambaran sarta carios kawit ti karya-karyana anu urang nyanyikeun, supados urang tiasa nyanyikeun kalawan penghayatan anu sae. Tetela kak Ken darehdeh kalintang, nyenangkeun, sarta pendek hate!”
 
Arvin Zeinullah salaku konduktor ti PSM Unpad oge ngedalkeun rarasaanna wanci damel babarengan kalawan Ken Steven. “Abdi antusias kalintang margi acara ieu rame pisan, karya-karyana Ken Steven oge sae, tiasa ngainspirasi sareng mibeunghar musikalitas ti rerencangan PSM Unpad. Aperto oge gaduh genre musik anu benten sareng eta oge tiasa barobah kaayaan bahan paniten sarta sawala kanggo rencang-rencang diajar sarta ngajarkeun ti sagi pintonan. Mugi-mugi kalawan Choralboration ieu tiasa mibeunghar wawasan, nambihan kelihaian teknis, sareng midamel rerencangan ti PSM Unpad robah kaayaan kanu teras sumanget kanggo maju!” tambihna.


 
Jaka, salah sahiji anggota PSM Unpad anu nongton konser, milu ngungkabkeun kakagumannana ,“Saur abdi, kolaborasi antawis Aperto Singers sarta PSM Unpad bareng rencang-rencang penari apik pisan! Tembang tembang anu dibantunkeun ciamik pisan. ku kituna midamel panongton fokus kanggo ngarasakeun saban penampilan ti aranjeunannana.”
 
Sanggeus pamasihan pangajen ka saban pihak peryogi anu kalibet dina konser ieu, acara ditungtungan kalawan hiji kejutan tepang taun anu ditujukeun ka Ken Steven ku sakumna rencang-rencang penampil. Suasana haneut aya dina gedong konser Dago Tea House.


 
“PSM Unpad alus pisan! Gaduh prestasi anu ageung pisan, disiplin anu luhur pisan. Dina sagi musikalitas, sagi vokal, PSM Unpad gaduh kapinunjulan eta sadaya. Vokalnya buleud pisan, solid, sarta konsisten. Hatur nuhun kanggo tembang na anu endah, kalawan gerakannya oge!” seru Ken Steven. “Salila 1-2 warsih ieu, abdi atos henteu midamel tembang dina nalika Inggris atawa nalika Latin. Abdi langkung kabetot kanggo midamel tembang-tembang basa Indonesia supados acara urang barobah kaayaan jegud. Abdi resep ngadongkar potensi-potensi musik wewengkon Indonesia margi abdi reueus kalawan keragamannya . Nurutkeun pangalaman abdi, atos seueur kalintang paduan soanten-paduan soanten sejen anu nyanyikeun tembang Indonesia, lainna manawi lamun maranehanana jaga tiasa langkung pinter dina mengemasna? Mangka ti eta, hayu urang nyanyikeun tembang indonesia langkung seueur!” sanggem, perihal kaseneng na gubah tembang-tembang tradisional Indonesia.


 
“Wanci abdi sakola, abdi langkung fokus ka musik Asia. Manawi lamun kondakter sanes langkung terang ngeunaan musik abad pangwangunan, romantik, benten perkawis na kalawan abdi. Manawi wanci jalmi naros, naha komposisinya sepertos ieu? Naha tiasa kapikir midamel sepertos ieu? Abdi nyiptakeun tembang-tembang babasa Indonesia margi nurutkeun abdi saban nalika eta ngabantun kelir soanten anu benten. Ti logat wagel, kelir soanten, sarta lianna. Janten abdi oge hoyong ngabantun sarta mengenalkeun cara nembang jalmi Indonesia ngaliwatan tembang-tembang ieu, supados langkung awit.” tutup Ken Steven.

(Aysa Novira, Clara Vennia)
Juru Basa: Richard Ismail

EVENTS


TESTIMONIALS
TWITTER FEEDS

Jalan Dipati Ukur No 35 Bandung, 40132
Phone: +6285324005478 | E-mail: unpadchoir@yahoo.com