Konser Intern 2018: Sumanget Sarerea Ngawangun Nu Anyar

Baca juga dalam Bahasa Indonesia
Read also in English

Dina lampah salah sahiji unit kagiatan mahasiswa nu ageung ieu, PSM Unpad ngembangkeun bibit-bibit anyarna dina rangka regenerasi anggota PSM Unpad nu berkualitas. Salah sahiji kagiatanana nyaeta konser Intern PSM Unpad nu diiringan ku 2 (dua) angkatan PSM Unpad sareng anggota nu anom janten kapanataanana.  Konser ieu ngagaduhan tujuan  ngalatih para anggota PSM Unpad khususna anggota anyar pikeun meunangkeun pangalaman nu salajengna janten bekel boh tina segi teknis nyanyi atawa manajemen kagiatan boh salami di PSM Unpad atawa di lingkung nu lian.Kagiatan ieu dimulai ku latihan pra perdana konser intern nu dilajengkeun dina dinten Rebo (10/01/2018) minangka bentuk pangbekelan kanggo anggota anyar dina ngalaksanakeun konser ieu boh tina segi teknis atawa manajemen konserna. Kagiatan ieu dieusi langsung ku Arvin Zeinullah salaku pelatih utama PSM Unpad salami saminggon sareng dilajengkeun ku latihan perdana konser intern dina minggon lanjengna ngawanohkeun pihak-pihak nu aya dina konser eta.

Pikeun ngabantosan kalancaran kagiatan ieu, pihak panata PSM Unpad ngayakeun kagiatan Class of Sharing di Kampus Unpad Dipati Ukur, Bandung. . Eleazar Handoyo salaku Manajer ti divisi Project Development sakaligus nu ngagagas kagiatan ieu ngadugikeun yen  kagiatan ieu ditujukeun kanggo ngaminimalisir hambatan nu aya di kagiatan nu lumangsung kapungkur. “Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi pada kegiatan sebelumnya dengan sharing pengalaman dari akang teteh sebelumnya tentang apa hambatan yang sering terjadi dan bagaimana cara mengatasinya.” tambihna.Dina rangkaian konser intern ieu oge diayakeun kagiatan Fundraising nu dilaksanakeun ku para penyanyi konser intern. Kagiatan ieu dilajengkeun dinten minggu di Car Free Day Jalan Dago, Bandung. Para Penyanyi ti tim konser intern nyanyikeun lagu-lagu hiburan, Boh lagu daerah, lagu wajib nasional, dugi ka lagu pop nu teu asing deui kanggo saparakanca jalmi di spot CFD Dago. Teu saeutik oge nu nyaba ka CFD Dago nu kahibur ku nyanyian nu dihaleuangkeun ku tim konser intern PSM Unpad.Teu saukur kanggo kapanataan, dina konser ieu oge dipasihan pangbekelan mangrupa Bonding Penyanyi nu diayakeun di Taman Hukum, Kampus Unpad Dipati Ukur (04/03/2018) pikeun mageuhkeun hubungan antar penyanyi boh sasama anggota anyar atawa sareng angkatan kapungkur. Tim divisi Organizational Development salaku pangaya kagiatan ieu janten wadah kanggo para penyanyi dina ningkatkeun koordinasi, kerjasama kasasama sareng ngatur kagiatan ieu ku games nu aktraktif. Saur Ibnu Ashari Fuad, manager ti divisi Organizational Development, kagiatan ieu dimimitian ti kurangna wadah kanggo mageuhan chemistry dina hiji tim konser pikeun diayakeun kagiatan bonding penyanyi ieu. “Dengan adanya kegiatan Bonding penyanyi ini, diharapkan bisa menjadi wadah dalam mempererat chemistry antar penyanyi dalam satu tim sehingga konser dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.” jentrena.

Dyah Fazriya, salah sahiji penyanyi nu ngagaduhan sora sopran ieu nyarios kumargi kagiatan ieu janten wadah panyegeran diri diantara kagiatan latihan nu kawilang pinuh. “Selain bisa menjadi wadah dalam mendekatkan diri antar penyanyi juga menjadi refreshing tersendiri mengingat kegiatan di PSM ini terbilang cukup padat”. jelasna.
 
(Muhamad Fauzi)
Juru Basa: Muhamad Fauzi

EVENTS


TESTIMONIALS
TWITTER FEEDS

Jalan Dipati Ukur No 35 Bandung, 40132
Phone: +6285324005478 | E-mail: unpadchoir@yahoo.com