SERAMBI: Semarak Ramadhan Berbagi

Paduan Soanten Mahasiswa Universitas Padjadjaran PSM Unpad) parantos ngeusian sasih Romadon kalawan kagiatan baktos sosial (24/5) di Panti Asuhan Bina Umat, Rancaekek. Pangurus panti sarta murangkalih ngabagéakeun  kahaneutan ku kadatanganna PSM Unpad. Sagala rupi kagiatan sarta kaulinan ogé janten palengkep suasana kabungahan baksos ieu. Kabagjaan wanci buka puasa sasarengan sarta  khidmatna shalat tarawéh nganteurkeun kaberkahan di sasih suci ieu.
 

Read More »

SERAMBI: Semarak Ramadan Berbagi

Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) mengisi bulan suci Ramadan dengan kegiatan bakti sosial (24/5) di Panti Asuhan Bina Umat, Rancaekek. Pengurus panti dan anak-anak menyambut hangat kedatangan PSM Unpad. Berbagai kegiatan dan permainan pun menjadi pelengkap suasana keceriaan baksos tersebut. Kebahagiaan saat berbuka puasa bersama dan khidmatnya shalat tarawih menghantarkan keberkahan di bulan suci ini.

Read More »

Euphonious Chorale: Sumanget Urang, Sumanget Anom!

[unpadchoir.com/30/4/2019]. Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) Parantos nyuguhkeun konsér Intern ka-14  nu miboga tajuk "Euphonious Chorale"  dina tanggal 27 April 2019 kamari , nu  dilaksanakeun di Grha Sanusi Hardjadinata, kampus Unpad Dipatiukur.

Read More »

Euphonious Chorale: Semangat Kita, Semangat Muda!

[unpadchoir.com/30/4/2019]. Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) telah menggelar Konser Intern ke-14 yang bertajuk "Euphonious Chorale" pada tanggal 27 April 2019 yang bertempat di Grha Sanusi Hardjadinata, kampus Unpad Dipatiukur.

Read More »

Euphonious Chorale

14th Intern Concert (2019)

Read More »

Antusiasme pikeun perkembangan dina Studi Banding jeung PSM STKS Bandung

Di unggal taun Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran ( PSM Unpad ) sok méré usaha pikeun perkembangan nu lewih hadé. Salah sahijina nyaeta upaya nu dilakukeun ku PSM Unpad nyaéta ngalaksanakeun raraga studi banding jeung paduan suara-paduan suara séjéna. Dina poé sabtu (6/4), PSM Unpad  miboga kasempatan kanggo dianjangan ku  Paduan Suara Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung di Unpad Jatinangor.
 

Read More »

Antusiasme untuk Berkembang dalam Studi Banding bersama PSM STKS Bandung

Setiap tahun Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) selalu berusaha untuk berkembang menjadi lebih baik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PSM Unpad adalah melakukan kegiatan studi banding dengan paduan suara-paduan suara lain. Pada Sabtu (6/4) lalu, PSM Unpad berkesempatan untuk dikunjungi oleh Paduan Suara Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesehjateraan Sosial (STKS) Bandung di Unpad Jatinangor.

Read More »

Nada Diraya: Nada-Nada Kawanian

PSM Universitas Padjadjaran dina warsih ayeuna némbongkeun poténsi para panyanyina dina konsér Resital Vokal kahiji di warsih 2019, Nada Diraya (21/3) di RSG Unpad Dipatiukur lanté 4. Sorak sorai panongton kakuping wanci Farah Azka Gazali muka konsér Resital Vokal kahiji di warsih 2019 ieu kalawan tembang Gita Malam jegud Badjuri.

Read More »

Nada Diraya: Nada-Nada Keberanian

PSM Universitas Padjadjaran kembali membuka tahun dengan menunjukkan potensi para penyanyinya pada konser Resital Vokal pertama di tahun 2019, Nada Diraya (21/3) di RSG Unpad Dipatiukur Gedung 2. Sorak sorai penonton terdengar saat Farah Azka Gazali membuka konser Resital Vokal pertama di tahun 2019 ini dengan lagu Gita Malam karya Badjuri.

Read More »

Nada Diraya

Resital Vokal I (2019)

Read More »

Manggih Dulur Sajiwa Dina Bonding Kapangurusan Kabinet Anam Cara 2019

Jadi bagian tina Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran lain ukur  méré  peran salaku panyanyi, tapi ogé jadi penggerak organisasi éta. Taun ayeuna, kapangurusan PSM Unpad nyaéta Kabinet Anam Cara. dina dinten Sabtu (02/03/19) kamari Kabinet Anam Cara ngayakeun bonding kapangurusan di Lapang UKM kulon Universitas Padjadjaran nu dihadiran ku sadaya bagian dina kapangurusan Kabinet Anam Cara.

Read More »

Menemukan Saudara Sejiwa Dalam Bonding Kepengurusan Kabinet Anam Cara 2019

Menjadi bagian dari Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran tidak hanya berperan sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai penggerak organisasi tersebut. Pada tahun ini, kepengurusan PSM Unpad dinamakan Kabinet Anam Cara. Pada hari Sabtu (02/03/19) Kabinet Anam Cara mengadakan bonding kepengurusan di Lapangan UKM Barat Universitas Padjadjaran yang dihadiri oleh seluruh bagian dari kepengurusan Kabinet Anam Cara.
 

Read More »

​Ngabageakeun Taun Anyar kalawan Paduan Soanten anu

Dina taun anyar ieu, PSM Unpad balik ngayakeun salah sahiji kagiatan rutinna nyaéta Konsér Intern. Konsér nu ayeuna nyaéta Konsér Intern anu ka-14, sarta sapertos namina, konsér ieu diayakeun ku dua angkatan panganomna PSM Unpad. ayeuna,dua angkatan panganomna PSM Unpad, nyaéta angkatan 2017 sarta 2018, badé kolaborasi sasarengan kanggo noréhkeun sajarah anyar PSM Unpad.

Read More »

Menyambut Tahun Baru dengan Paduan Suara yang Baru

Pada tahun baru ini, PSM Unpad kembali mengadakan salah satu kegiatan rutinnya yakni Konser Intern. Konser kali ini adalah Konser Intern yang ke-14, dan seperti namanya, konser ini diselenggarakan oleh dua angkatan termuda PSM Unpad. Kali ini, dua angkatan termuda PSM Unpad, yakni angkatan 2017 dan 2018, akan berkolaborasi bersama untuk menorehkan sejarah baru bagi PSM Unpad.
 

Read More »

PSM Unpad gawé babarengan sareng KLHK Dina "Pulihkan DAS"

Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Universitas Padjadjaran dipercanten kanggo Nyanggakeun sajumlah tembang dina acara “Pencanangan Gerakan Nasional Pulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS): DAS Séhat Sejahterakan Rakyat” anu dilaksanakeun Diréktorat Jénderal Pengendalian Wewengkon Aliran Walungan sarta leuweung tutupan (PDASHL) Kementerian Lingkungan Hirup sarta Pileuweungan (LHK) RI di Désa Jomin Wétan,Kabupaten Karawang, 28 - 29 Désémber 2018 kaliwat.

Read More »

PSM Unpad Bekerja Sama Dengan KLHK Dalam "Pulihkan DAS"

[unpadchoir.com, 11/1/2018] Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Universitas Padjadjaran dipercaya untuk membawakan sejumlah lagu dalam acara “Pencanangan Gerakan Nasional Pulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS): DAS Sehat Sejahterakan Rakyat” yang digelar Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI di Desa Jomin Timur, Kabupaten Karawang, 28 – 29 Desember 2018 lalu.

Read More »

Kaleidoskop PSM Unpad di Tahun 2018

Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) ngahaturkeun nuhun sareng bersyukur tina segala kalimpahan berkah tur rahmat sapanjang taun 2018. Di handap ieu mangrupikeun singgetan tina kagiatan PSM unpad nu tos lumangsung sataun lamina. Teu ukur nepi ka nembongkeun  pangabisa jeung pangunggul dina nyanyi di grup, nanging ogé bisa nembongkeun pangabisa jeung pangunggul nyanyi solo dina raraga Konsér Resital Vokal A Faithful Journey nu lumangsung dinten Kemis (8/03/2018). Resital vokal ieu teh mangrupakeun resital mimiti dina dua resital vokal nu rék  dilaksanakeun di taun 2018. Konsér resital ieu dilaksanakeun di RSG gedong 2, Universitas Padjadjaran Kampus Iwa Koesoemasoemantri, di Jalan Dipati Ukur Bandung.

Read More »

Kaleidoskop PSM Unpad Tahun 2018

Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala limpahan berkah dan karuniaNya sepanjang tahun 2018. Berikut adalah rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan PSM Unpad sepanjang tahun ini. Kegiatan pertama pada tahun 2018 adalah Resital Vokal I yang mengusung judul “A Faithful Journey”. Melalui resital vokal, PSM Unpad menunjukkan kepiawaian para anggotanya untuk bernyanyi secara solo. Konser Resital Vokal “A Faithful Journey” diadakan pada Kamis, 8 Maret 2018 lalu.

Read More »

PSM Unpad Inovatif Bareng Kabinet Anam Cara

Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) parantos ngalaksanakeun salah sahiji kagiatan taunan nyaéta Musyawarah Besar (MUBES) 2018 kanggo nutup hiji periode kapangurusan di PSM unpad nu atos lumangsung  sataun lamina. MUBES atanepi Musyawarah Besar taun ayeuna dilaksanakeun di Aula Gedung B Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran Jatinangor dinten Sabtu (15/12). Agenda kahiji nyaéta pamaparan Laporan Pertanggung Jawaban nu didugikeun ku Kabinet Apresiatif 2018. Dina ieu raraga sadaya peserta MUBES (Musyawarah Besar) migaduh hak nu sami kanggo ngadugikeun pamadegan, kritik, atanepi saran.

Read More »

PSM Unpad Inovatif bersama Kabinet Anam Cara

Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) telah menjalani salah satu kegiatan tahunannya yakni Musyawarah Besar 2018 untuk menutup satu tahun periode kepengurusan yang telah berjalan. Musyawarah Besar tahun ini dilaksanakan di Aula Gedung B Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran Jatinangor pada hari Sabtu (15/12).
Agenda pertama adalah pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban dari Kabinet Apresiatif 2018. Dalam kegiatan ini, seluruh peserta Musyawarah Besar memiliki hak yang sama dalam menyuarakan pendapat, kritik, serta saran.

Read More »

​Mikawanoh Nilai Jeung Budaya Organisasi Dina Welcoming Party

Salaku panutup tina Rangkaian Penerimaan Anggota Baru (RPAB), Paduan Sora Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) ngayakeun kagiatan Welcoming Party nu tempatna di Villa Rumah Kayu Organik, Lembang, Kabupaten Bandung. Henteu saukur anggota anyar sarta mahasiswa aktip anu ilubiung dina kagiatan ieu, kalah oge para tim teknis,alumni,sarta sakaligus palatih utami PSM Unpad, Arvin Zeinullah. Kagiatan ieu lumangsung salami tilu dinten (6-8/12),sarta ku ayana kagiatan ieu, para anggota anyar ditungtut kanggo mikawanoh budaya organisasi ngaliwatan nilai-nilai PSM Unpad.

Read More »

Welcoming Party 2018: Lebih Dekat dengan PSM Unpad

Sebagai penutup dari Rangkaian Penerimaan Angota Baru (RPAB), Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) menyelenggarakan kegiatan Welcoming Party bertempat di Villa Rumah Kayu Organik, Lembang, Kabupaten Bandung selama tiga hari (6-8/12). Selain para anggota baru dan mahasiswa aktif, para tim teknis, alumni, dan pelatih utama PSM Unpad, Arvin Zeinullah, juga berpartisipasi pada kegiatan ini. Melalui kegiatan ini, para anggota baru dituntut untuk mengenal budaya serta nilai-nilai PSM Unpad.

Read More »

Choralescence: Ngahijina Dua Jiwa dina Hiji Tembangan

Aya sahiji hal anu benten dina konser taunan nu diayakeun ku Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) waktos ieu. Panggung dieusi ku leuwih ti 150 panyanyi kalawan kostum nu barenten ti dua paduan suara, nyaeta PSM unpad sarta PSM IPB Agria Swara. konsér taunan anu ka dua puluh dua ieu diayakeun di dua tempat, nyaéta di Tan Siong kie Hall, Jakarta (25/11) sareng di Graha Sanusi, Bandung (29/11).

Read More »

Choralescence: Meleburnya Dua Jiwa dalam Satu Nyanyian

Ada yang berbeda dalam Konser Tahunan yang digelar Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) kali ini. Panggung dipenuhi oleh lebih dari 150 penyanyi dengan kostum yang berbeda dari dua tim paduan suara, yaitu PSM Unpad dan PSM IPB Agria Swara. Konser Tahunan ke-22 kali ini digelar di dua tempat yaitu Tan Siong Kie Hall, Jakarta (25/11) dan Grha Sanusi, Bandung (29/11).

Konser Kolaborasi kali ini mengangkat tajuk Choralescence yang diambil dari dua istilah Inggris. Istilah Chorale berarti nyanyian dalam paduan suara, adapun istilah kedua yaitu Coalescence yang berarti peleburan. Kedua istilah ini disatukan dan membentuk arti baru yaitu peleburan dua paduan suara yang berbeda,

Read More »

Choralescence (November 2018)

Choralescence: Konser Kolaborasi bersama PSM IPB Agria Swara (November 2018)

Read More »

EVENTS


TESTIMONIALS
TWITTER FEEDS

Jalan Dipati Ukur No 35 Bandung, 40132
Phone: +6285324005478 | E-mail: unpadchoir@yahoo.com