Antusiasme dina Raraga Parsiapan Konser Choralboration sareng Ken Steven: "Urang Siap!"

Dina rangka ngarayakeun tepang taun sang composer Indonesia nu kasohor Ken Steven, mangrupakeun konser kolaborasi nu miboga tajuk Choralboration Concert  anu baris dilaksanakeun dina kaping 20 Mei 2018 di Dago Tea House, Bandung. Ken Steven ngajak saderet musisi-musisi ti sagala rupi kasang pengker musik nu beda kangge kolaborasi dina nampilkan sagala rupi hasil karyana sorangan salila ancrub di dunia musik lemah cai atawa internasional. Paduan Suara Mahasiswa UNPAD teu katinggaleun kangge ngiring partisipasi ku nyanyikeun 11 lagu Ken Steven nu kabagi kana male choir, female choir, jeung mixed choir. Diiringan ku tarian nu basajan kangge sababaraha lagu minangka nu ngahias panampilan. Konser ieu mangrupakeun rangkaian tina parayaan tepang taun Ken Steven nu ka-25, minangka wujud syukur sarta ucapan tampi kaasih na ku pangrojong jeung kapercayaan ti sagala rupi paduan suara nu parantos ngabawakeun karya na nu dugi ka mancanagara.

Read More »

Antusiasme Persiapan Choralboration bersama Ken Steven: "Kami Siap!"

Dalam rangka merayakan hari ulang tahun sang komposer Indonesia ternama Ken Steven, sebuah konser kolaborasi yang bertajuk Choralboration Concert  akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2018 mendatang di Dago Tea House, Bandung. Ken Steven mengajak sederet musisi-musisi dari berbagai latar belakang musik yang berbeda untuk berkolaborasi dalam menampilkan berbagai hasil karyanya sendiri selama berkecimpung di dunia musik tanah air maupun internasional. 

Read More »

Enchanting Chants: Tembang Pesona Angkatan nu Pangngorana PSM Unpad

Dina semarak tepang taun nu ka-40, PSM Universitas Padjadjaran sukses deui pikeun ngaggelar Konser Intern Ka- 13, Salasa (24/4). Konser nu miboga tajuk Enchanting Chants digelar di Graha Sanusi Hardjadinata, kampus Universitas Padjadjaran Dipatiukur. Konser dua angkatan nu pangngorana di PSM Unpad ieu junun nyieun Graha Sanusi pinuh sesek ku jumlah panongton nu ngabludag nepikeun ka 800 panongton. Nurutkeun Ketua Pelaksana Konser Intern ka-13 ieu, Richard Ismail nyatakeun yen Enchanting Chants miboga harti tembang nu miboga pesona. “Urang sadaya hoyong nyampaikeun yen PSM Unpad miboga karya-karya nu ngabogaan pesona jeung ngahibur lewat dua angkatan nu pangngorana.” Ceuk lalaki nu kaasup kana sora Tenor ieu.

Read More »

Enchanting Chants: Nyanyian Mempesona Angkatan Termuda PSM Unpad

Dalam semarak Ulang tahun ke-40, PSM Universitas Padjadjaran kembali sukses menggelar Konser Intern ke-13, Selasa (24/4). Konser dengan tajuk Enchanting Chants ini digelar di Grha Sanusi Hardjadinata, kampus Universitas Padjadjaran Dipatiukur. Konser dua angkatan termuda PSM Unpad ini berhasil membuat Grha Sanusi penuh sesak dengan jumlah penonton yang membludak hingga 800 penonton. Menurut Ketua Pelaksana Konser Intern ke-13 kali ini, Richard Ismail, Enchanting Chants bermakna nyanyian yang mempesona. “Kami ingin menyampaikan bahwa PSM Unpad memiliki karya-karya yang mempesona dan menghibur lewat dua angkatan termudanya.” Ujar pria bersuara Tenor ini.

Read More »

Konser Intern 2018: Sumanget Sarerea Ngawangun Nu Anyar

Dina lampah salah sahiji unit kagiatan mahasiswa nu ageung ieu, PSM Unpad ngembangkeun bibit-bibit anyarna dina rangka regenerasi anggota PSM Unpad nu berkualitas. Salah sahiji kagiatanana nyaeta konser Intern PSM Unpad nu diiringan ku 2 (dua) angkatan PSM Unpad sareng anggota nu anom janten kapanataanana.  Konser ieu ngagaduhan tujuan  ngalatih para anggota PSM Unpad khususna anggota anyar pikeun meunangkeun pangalaman nu salajengna janten bekel boh tina segi teknis nyanyi atawa manajemen kagiatan boh salami di PSM Unpad atawa di lingkung nu lian.

Read More »

​KONSER INTERN 2018 : SEMANGAT BERSAMA MEMBANGUN YANG BARU

Sebagai salah satu langkah Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) untuk mengembangkan bibit-bibit barunya dalam rangka regenerasi anggota PSM Unpad yang berkualitas, PSM Unpad mengadakan kegiatan Konser Intern yang diikuti oleh dua angkatan PSM Unpad dengan anggota angkatan baru sebagai panitianya. Konser ini bertujuan untuk melatih para anggota PSM Unpad terkhususnya anggota baru untuk mendapatkan sebuah pengalaman yang nantinya menjadikan bekal baik dari segi teknis bernyanyi maupun manajemen kegiatan baik selama di dalam PSM Unpad maupun di lingkungan luar. Dan tentu saja terdapat beberapa kegiatan tambahan untuk mendukung lancarnya program konser ini.

Read More »

Motivasi untuk Maju Bersama dalam Studi Banding PSM Unpad

Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) kembali kedatangan tamu dari beberapa Paduan Suara Mahasiswa di Indonesia. Pada kesempatan kali ini PSM Unpad dikunjungi oleh tiga paduan suara mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia dalam tiga kesempatan yang berbeda, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, dan Universitas Jenderal Soedirman. Studi Banding bersama Universitas Gadjah Mada dilaksanakan di Bale Santika, Kampus Unpad Jatinangor (17/3) dan Studi Banding Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, serta Universitas Jenderal Soedirman di Gedung B lantai 3 Fakultas Ilmu Budaya, Kampus Jatinangor, (24/3) dan (31/3).

Read More »

Milarian Hartos Kakulawargian dina Bonding Kapanataan Kabinet Apresiatif 2018

Teu saukur bergerak dina widang ngahaleuang, Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) oge mangrupakeun wadah kanggo berorganisasi dimana di taun ayeuna kapanataan PSM Unpad dinamian Kabinet Apresiatif. Dina dinten Saptu (17/03/18,) Kabinet Apresiatif ngayakeun bonding kapanataan di Gedung PSBJ Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran nu disumpingan ku sadaya elemen kapanataan Kabinet Apresiatif. Tujuan diayakeunana bonding kapanataan ieu nyaeta kanggo nguatkeun hubungan antar anggota nu nembe ngagabung dina kapanataan pikeun leuwih wanoh antar panata supados tiasa ngagampilkeun koordinasi kalangkungna.

Read More »

Menemukan Arti Keluarga dalam Bonding Kepengurusan Kabinet Apresiatif 2018

Tidak hanya bergerak di bidang tarik suara, Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) juga merupakan wadah untuk berorganisasi dimana pada tahun ini kepengurusan PSM Unpad dinamakan Kabinet Apresiatif. Pada hari Sabtu (17/03/18) Kabinet Apresiatif mengadakan bonding kepengurusan di gedung PSBJ Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran yang dihadiri oleh seluruh elemen kepengurusan Kabinet Apresiatif.

Read More »

​A Faithful Journey: Hiji Awal pikeun Lalampahan nu Pinuh Pangharepan

Mingkin nyangking dina dunya rampak sora, Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM UNPAD) teras nunjukkeun éksistensina. Di yuswa nu nembé lebet angka 40 taun, PSM UNPAD mulang ngabuktoskeun kualitasna, teu saukur dina ngarampak baé, ogé kana ka(piawai) anggotana kana nyanyi solo dina Konser Resital Vokal “A Faithful Journey” dinten Kemis (8/03/2018) kapungkur. Resital vokal ieu mangrupa hiji resital ti dua resital vokal nu diayakeun di taun 2018.

Read More »

A Faithful Journey: Sebuah Awal untuk Perjalanan yang Penuh Harapan

Semakin melejit di dunia tarik suara, Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran (PSM Unpad) terus menunjukan eksistensinya di usianya yang akan memasuki angka 40 tahun. Tidak hanya dengan menunjukkan kepiawaian para anggotanya bernyanyi dalam kelompok, namun juga saat bernyanyi secara solo pada Konser Resital Vokal A Faithful Journey pada Kamis (8/03/2018) lalu. Resital vokal ini merupakan resital pertama dari dua resital vokal yang akan diselenggarakan di tahun 2018.

Read More »

Studi Banding PSM UNPAD : Babagi Elmu, Carita, jeung Asa

Dina kepengurusan Kabinet Apresiatif 2018, PSM unpad miboga kasempetan pikeun ngalaksanakeun studi banding ka dua PSM nu jadi kabanggaan lemah cai, nyaeta PSM Telkom Universitas (Tel-U Choir) jeung PSM Universitas Brawijaya (BUSC).Teu beda jauh jeung studi banding anu dilakukeun ku PSM sejen, studi banding bareng Tel-U Choir jeung BUSC mangrupakeun sarana paduan suara antar-kelompok pikeun neuleuman elmu pikeun saling diajar. Pangalaman nu dibagikeun teu ngan saukur pasualan kepanitiaan jeung kepengurusan wungkul, nu tapi ogé carita balik perjuangan antara paduan suara. Henteu ngan éta, di kalangan penyanyi ogé boga kasempetan pikeun babagi pangalaman jeung carita tiap perjuangana dina paduan suara.

Read More »

Studi Banding PSM UNPAD: Berbagi Ilmu, Cerita, dan Asa

Pada kepengurusan Kabinet Apresiatif tahun 2018, PSM Unpad mendapat kesempatan untuk melakukan studi banding dengan dua PSM kebanggaan tanah air yaitu PSM Universitas Telkom (Tel-U Choir) dan PSM Universitas Brawijaya (BUSC). Tak jauh berbeda dengan studi banding yang dilakukan oleh PSM lain, studi banding bersama Tel-U Choir dan BUSC merupakan sarana antar kelompok paduan suara untuk saling belajar. Pengalaman yang dibagikan bukan hanya persoalan kepanitiaan, kepengurusan tetapi juga cerita di balik perjuangan antar Paduan Suara. Tak hanya itu, antar penyanyi juga memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman dan ceritanya masing-masing berjuang dalam paduan suara.

Read More »

PSM Unpad yang Lebih Baik bersama Kabinet Apresiatif!

Setiap tahunnya Paduan Suara Mahasiswa Unpad (PSM Unpad) selalu melaksanakan Musyawarah Besar untuk menutup periode kepengurusan. Untuk menutup Kepengurusan Kabinet Beraksi, Musyawarah Besar 2017 dilaksanakan di Aula Gedung B Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran Jatinangor pada hari Sabtu (16/12) lalu. Terdapat beberapa agenda dalam kegiatan yang dihadiri oleh para anggota dan alumni aktif dari PSM Unpad ini. Dibuka dengan Laporan Pertanggung Jawaban dari Kabinet Beraksi 2017, seluruh partisipan Musyawarah Besar memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya dalam kegiatan ini.

Read More »

2017

Meraih Juara I untuk kategori folksong dan Juara II untuk kategori choral works dan Best Interpretation of Romantic Choral Works by Johannes Brahms "Es Geht ein Wehen" dalam 54th International Competition of Choral Singing, Spittal an der Drau, Austria. 

Menyelenggarakan Konser Kebudayaan Indonesia di Wina, Austria

Menjadi penampil dalam acara "The Independence Day Commemoration of the Republic of Indonesia" di Lotte Hotel Seoul, Korea Selatan.

Read More »

Umar Hadi

Duta Besar RI untuk Korea Selatan - "Penampilan PSM Unpad tadi sangat menarik. Energi dari penampilan tadi sangat terasa. Dari segi harmonisasi suara yang ditampilkan anggotanya sangat terdengar. Satu hal yang membuat saya semakin salut adalah stamina dari anggota PSM Unpad yang tetap terjaga walaupun mereka menyanyikan banyak lagu. Rupanya hal tersebut telah terasah dari latihan sebelumnya."

Read More »

Ahmad Heryawan

Gubernur Jawa Barat - "Penampilan PSM Unpad bagus. Mereka dapat menjiwai tiap lagu yang ditampilkan. tetap kompak dan semangat menjalani latihan untuk terus menjadi teladan bagi paduan suara mahasiswa di Indonesia."

Read More »

Rudiantara

Menteri Komunikasi dan Informatika RI - "Penampilan PSM Unpad tadi sangat berkesan bagi saya. Mereka menampilkan nyanyian disertai dengan gerakan dengan sangat rapih. Tetap semangat untuk berproses bagi PSM Unpad."

Read More »

Imam Nahrawi

Menteri Pemuda dan Olahraga - "Penampilan PSM Unpad memang luar biasa. Saya pernah melihat video ketika PSM Unpad berada ke luar negeri, bagi saya sendiri hal itu sangat luar biasa dan jelas membanggakan Indonesia. PSM Unpad memang pantas menjadi juara dalam beberapa kompetisi karena semangatnya, perjuangannya, soliditasnya, dan pengorbanannya. Saya senang sekali dengan penampilan tadi."

Read More »

RPAB 2017

Rangkaian Penerimaan Anggota Baru 2017

Read More »

Unpad Choir - Benggong

Benggong (Manggarai Folksong, arr. Ken Steven)
Unpad Choir - Arvin Zeinullah, Conductor
Courtesy of FDLR Visuals

1st winner in Folksong category
Runner up in Choral Works category
54th International Competition of Choral Singing 2017, Spittal an der Drau, Austria

July 7-9, 2017 Indonesian Cultural Concert at Bodenkultur University, Vienna, Austria July 12, 2017

Read More »

Unpad Choir - Paris Barantai

Paris Barantai (South Borneo Folksong, karya H.Anang Ardiansyah - arr. Ken Steven)
Unpad Choir - Arvin Zeinullah, Conductor
Courtesy of FDLR Visuals

1st winner in Folksong category
Runner up in Choral Works category
54th International Competition of Choral Singing
Spittal an der Drau July 7-9, 2017

Read More »

Musical Tees

Pemesanan (Dwi : 085284863882)
  • Harga : IDR 95K
Ukuran
  • M
  • L
  • XL

Read More »

Kostum Canticum Novum

Kostum Konser Tahunan 2017 - Canticum Novum

Read More »

Kostum Kompetisi Spittal an der Drau

Kostum Festival Luar Negeri - International Competition of Choral Singing, Spittal an der Drau, Austria (2017)

Read More »

EVENTS


TESTIMONIALS

umar-hadi.jpeg
Umar Hadi Duta Besar RI untuk Korea Selatan - "Penampilan PSM Unpad tadi sangat menarik. Energi dari penampilan tadi sangat terasa. Dari segi harmonisasi suara yang ditampilkan anggotanya sangat terdengar. Satu hal yang membuat saya semakin salut adalah stamina dari anggota PSM Unpad yang tetap terjaga walaupun mereka menyanyikan banyak lagu. Rupanya hal tersebut telah terasah dari latihan sebelumnya."
aher.jpeg
Ahmad Heryawan Gubernur Jawa Barat - "Penampilan PSM Unpad bagus. Mereka dapat menjiwai tiap lagu yang ditampilkan. tetap kompak dan semangat menjalani latihan untuk terus menjadi teladan bagi paduan suara mahasiswa di Indonesia."
rudiantara.jpeg
Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika RI - "Penampilan PSM Unpad tadi sangat berkesan bagi saya. Mereka menampilkan nyanyian disertai dengan gerakan dengan sangat rapih. Tetap semangat untuk berproses bagi PSM Unpad."
imamha.jpeg
Imam Nahrawi Menteri Pemuda dan Olahraga - "Penampilan PSM Unpad memang luar biasa. Saya pernah melihat video ketika PSM Unpad berada ke luar negeri, bagi saya sendiri hal itu sangat luar biasa dan jelas membanggakan Indonesia. PSM Unpad memang pantas menjadi juara dalam beberapa kompetisi karena semangatnya, perjuangannya, soliditasnya, dan pengorbanannya. Saya senang sekali dengan penampilan tadi."

konser-tahunan-21-canticum-novum.jpg

TWITTER FEEDS

Jalan Dipati Ukur No 35 Bandung, 40132
Phone: +6285324005478 | E-mail: unpadchoir@yahoo.com